Velg en side

Om budsystemet

Om bud systemet

Skal du legge inn bud må du registrere deg. Du følger anvisningene og bekrefter at du har akseptert auksjonsvilkårene. Vi gjør oppmerksom på at om du vinner auksjonen er ditt bud bindende.

Du kan legge inn bud på følgende måte:

Du taster inn bud som er «maksimum» hva du vil følge budrunden til. Auksjonstjenesten vil da følge budrunden for deg og forsøke å kjøpe bilen til en lavest mulig pris som ikke overstiger ditt maksimums bud.

Dersom det er minstepris på bilen, og ditt maksimums bud overstiger denne, vil auksjonstjenesten forsøke å kjøpe bilen for deg til en lavest mulig pris ned mot minstepris. Ved like bud, gjelder budet som først er avgitt.

Dersom teksten: «Minstepris ikke oppnådd» viser ved auksjonsslutt, vil ikke bilen bli solgt. Ledende budgiver kan da overby seg selv for å oppnå minstepris.

Dersom andre budgivere legger inn bud som overstiger ditt maksimums bud, er du ute av budrunden og kan gjøre et nytt forsøk.

Bruker av kunde og auksjonstjenester regnes som kjøper ovenfor bbauksjon.no.

Det er lagt inn en forsinkelse på 3 minutter. Det vil si at dersom det kommer inn bud de siste 3 minuttene før auksjonen avsluttes, forlenges auksjonen med 3 minutter. Først når auksjonssiden oppdateres vil det bekreftes om auksjonen er avsluttet.

Oversikt over dine bud får du ved å taste deg inn på den enkelte bil.

For øvrig ber vi deg også om å lese igjennom auksjonsvilkårene som gjelder ved auksjonskjøp hos oss.

Ved avgitt bud vil budgiver motta en e-post som bekrefter avgitt bud. Dersom en får tilslaget ved auksjonen vil en omgående få en e-post med bekreftelse og betalingsinformasjon. Faktura vil ettersendes.

Dersom en blir overbydd vil en motta en e-post som informerer om nytt bud, og at en ikke lenger har det høyeste bud. En kan da trykke på link i e-post for å igjen sikre seg høyeste bud.

Lykke til med auksjonen!