Velg en side

Auksjonsvilkår

Auksjonsvilkår for bbauksjon.no AS

Kjøretøyer og gjenstander som selges på auksjon, selges i den stand de befinner seg i ved utbud og står for kjøpers regning og risiko ved tilslaget. Kjøper skal undersøke salgsobjektet grundig før kjøp finner sted, og er selv ansvarlig for eventuelle feil eller mangler. Kjøretøyets tilstand, funksjoner eller historie er ikke sjekket av bbauksjon.no AS. Bilene selges derfor som reparasjonsobjekter / delebiler. For enkelte av bilene foreligger det en verdivurdering som også beskriver litt om bilens tilstand. Denne kan kjøper se igjennom ved å ta kontakt med bbauksjon.no. Det er budgivers risiko dersom det legges inn bud uten at salgsobjektet er besiktiget, testet og prøvekjørt.  Bbauksjon.no AS innestår for at eventuelle pengeheftelser som måtte være registrert på kjøretøyer på salgstidspunktet, blir innfridd og slettet.

Den som avgir høyeste bud er kjøper av salgsobjektet. Alle budgivere er bundet av sine bud. Budene kan under auksjonen avvises, eller ved antagelse av bud, avkreves den sikkerhet som auksjonsleder finner nødvendig. Den som byr for andre er å regne som kjøper. Det tas forbehold om at selger godkjenner salget på salgsobjektet. Fra selgers side er salget bindende når selger har signert salgskontrakt. Dersom det er avtalt minstepris på salgsobjektet, står auksjonsleder fritt til å opplyse om dette, eller til selv gjennom egne bud, å by salgsobjektet inn igjen. Ethvert tvilsspørsmål i forbindelse med auksjonen, avgjøres av auksjonsleder som er suveren i sin avgjørelse. Ved å klikke på bilde i auksjonslisten vil det vises flere bilder og mer utfyllende opplysninger om auksjonsobjektet.

Ved salg for en tredjepart beregner bbauksjon.no AS seg med følgende salærer for kjøretøyer fra kjøper som betales i tillegg til tilslagssum : kr 4.000,-.  Registreringskostnader og innbetaling skyldig årsavgift inkl. eventuelt tilleggsgebyr er uten unntak kjøpers ansvar og legges derfor til salær.

Kjøpesum og omkostninger skal, dersom ikke annet er avtalt, betales umiddelbart etter tilslag. Avhenting og endelig oppgjør skal skje snarest, senest innen 2 virkedager. All betaling skal gjøres via bank eller kontant. Dersom bbauksjon.no besørger eller gjør utlegg for registreringskostnader, årsavgifter, o.l., innbetales dette ved oppgjør. Ved manglende avhenting eller oppgjør står bbauksjon.no AS fritt til å selge objektet til høystbydende for kjøpers regning og risiko. Kjøper vil ved slike tilfeller måtte dekke minimum kjøps og salgssalærer. Ved for sen avhenting, belastes parkeringsleie med kr. 100,- pr. døgn.

Dersom feil eller mangler påberopes, og kjøper har krav på at dette dekkes av auksjonsforretningen, må dette meldes skriftlig innen rimelig tid etter at kjøper burde blitt oppmerksom på den påståtte mangelen. Bbauksjon.no AS har, i tilfelle mangel foreligger, rett til selv å foreta eventuelle utbedringer, avgjøre om kjøpet skal annulleres, eller henvise kjøper til tredjepart for utbedringer. Ved reklamasjoner kan bbauksjon.no AS kreve bilen innlevert til auksjonsforretningen til besiktigelse for kjøpers regning. Ingen utbedringer eller reparasjoner som kreves dekket må iverksettes før de er varslet og godkjent av auksjonsforretningen. Utenfor forbrukerkjøp gjelder ingen reklamasjonsrett overhodet. Alle tvister avgjøres i selgers distrikt. Det gis ikke garanti eller reklamasjonsrett på alarm, dekk, lyd anlegg, ekstra utstyr, aircondition, registerreimer, kjeder, turboaggregat, elektroniske komponenter, setevarmer, bensintank / måler, instrument belysning, airbag, samt vannlekkasje i bilens karosseri.  De aller fleste bilene som selges har stått en tid på ute lageret. Lagringstiden kan ha medført defekter på bremser og batterier, fuktskader, m.m. Bildene som vises på auksjonssiden er tatt når vi mottok bilen til vårt lager. Utseende og tilstand kan derfor være endret når bilene selges. Dersom objektet auksjoneres bort ved tvangssalg eller på vegne av konkursbo kan mangelansvar kun gjøres gjeldende etter regelen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39. bbauksjon.no AS har ikke undersøkt om kjøretøyene er eller har vært kollisjonsskadet, og kjøper må derfor eventuelt gjøre slike undersøkelser selv. Oppgitte kjørelengder eller tilstand garanteres ikke, med mindre slik garanti er gitt særskilt for det enkelte kjøretøy. Det tas forbehold om feil i auksjonslisten og det nettbaserte auksjons programmet. Bbauksjon.no AS kan endre auksjonsvilkår og den bekjentgjorte auksjonsliste uten varsel. Ved systemfeil kan også auksjonen annulleres eller utsettes. Bilens tilstand, feil eller mangler er ikke oppgitt på auksjonssidene. Budgiver bes derfor om å ta skriftlig kontakt med bbauksjon.no AS om dette før bud inngis. Budgiver må før bud legges inn, sette seg inn i hvordan bud systemet fungerer. Dette er del av vilkårene som er beskrevet under «om bud systemet» på vår nettside.